Training en Begeleiding

De familie van bewoners verdient veel aandacht. Tevredenheid en vertrouwen van familie bevorderen het welzijn van bewoners en verlichten het werk van medewerkers. De familie doet dat ook als zij de medewerkers werk uit handen neemt. Familie en medewerkers 'wachten' nogal eens op elkaar, omdat de verwachtingen over en weer niet helder zijn. "Ben ik wel welkom?" vraagt de familie zich af. "Zien ze wel wat ik allemaal voor hun familielid doe?" vraagt de medewerker zich af. Er is een wereld te winnen als medewerkers zich bewust zijn van het belang van familie als partij in het verpleeghuis. Medewerkers moeten vervolgens ook in staat zijn om op een effectieve manier te communiceren met familie, zodat die zich welkom voelt en uitgenodigd om een passende rol te spelen in het leven van hun familie in de zorg.

Van Goede Huizen begeleidt groepsgesprekken, al dan niet teamsgewijs, waarin medewerkers reflecteren op hun relatie en samenwerking met familie en wat zij nodig hebben om die te optimaliseren.

Van Goede Huizen traint daarnaast medewerkers in de communicatie met en bejegening van familie. Bij deze trainingen wordt gebruik gemaakt van een acteur. We oefenen moeilijke gesprekken, op eigen initiatief of dat van familie. Medewerkers leren verwachtingen te benoemen en die van familie boven tafel te krijgen. Zo kunnen zij hun bijdrage leveren aan een hechte samenwerkingsrelatie, in het belang van henzelf, van de bewoners en van hun familie! Maar ook familie kan getraind worden!

Van Goede Huizen begeleidt ook teams en onderdelen van organisaties die zich willen bezinnen op (de kwaliteit van) hun samenwerking met de familie van bewoners.

Als startpunt voor training en begeleiding zetten we  ook interactief theater in, dat in opdracht van Van Goede Huizen is ontwikkeld. De voorstelling Het hemd is nader dan de rok is door Theater A la Carte samengesteld na research bij vestigingen van Amsta in Amsterdam.