Gespreksbegeleiding

Gespreksbegeleiding

Wij, gespreksbegeleiders van Van Goede Huizen zijn coach/procesbegeleider en trainer/docent en hebben veel ervaring met het begeleiden van gesprekken. Wij helpen familie en medewerkers van verpleeghuizen om hun contact, overleg en samenwerking te verbeteren. We brengen de communicatie weer op gang, begeleiden de gesprekken en bewaken het proces. En helpen bij het vinden van een oplossing.Van Goede Huizen biedt gespreksbegeleiding voor familie van verpleeghuisbewoners en medewerkers van verpleeghuizen. 

Onafhankelijk

De gespreksbegeleiders van Van Goede Huizen gaan echt tussen de partijen staan en hebben maar één doel: medewerkers en familie helpen de onderlinge communicatie en samenwerking te verbeteren.

Bent u familie van een verpleeghuisbewoner?

Voor uw familielid wenst u de best mogelijke zorg. Het kan zijn dat er in de instelling iets gebeurt waarmee u het niet eens bent. Uw familielid krijgt bijvoorbeeld niet de aandacht die hij of zij in uw ogen nodig heeft of u vindt dat men niet respectvol met uw familielid omgaat. Soms kunt u dat zelf oplossen, in overleg met het personeel. Er kunnen echter situaties zijn waarin dat niet lukt. Het is moeilijk om bij een dreigend conflict het initiatief te nemen voor een gesprek. U bent wellicht geëmotioneerd, u maakt zich zorgen over de impact van uw actie op de zorg voor uw familielid en u weet niet of eventuele nieuwe afspraken zullen worden nageleefd. Een gesprek onder begeleiding van een onafhankelijke partij is dan een goed alternatief. Zo’n gesprek heeft als doel afspraken te maken over de zorg voor uw familielid, die voor alle partijen bevredigend zijn. Voor u, voor uw familielid en voor de medewerker(s).

Wanneer u het contact met medewerkers wilt verbeteren en dit u zelf niet lukt, kunt u een beroep doen op een gespreksbegeleider van Van Goede Huizen.

Werkt u in de verpleeghuiszorg?

Als medewerker zet u zich in om de bewoners zo goed mogelijke zorg te verlenen. Daarbij kunnen familieleden van de bewoners een ondersteuning zijn. Met sommige familieleden heeft u waarschijnlijk regelmatig contact, doordat ze veel op bezoek komen, deelnemen aan overleg en familie-avonden of vaak opbellen om te horen hoe het gaat. U kunt familie ervaren als ondersteunend, waarderend en nabij. U kunt het contact met de familie echter ook als lastig of bemoeizuchtig ervaren. Soms is er juist helemaal geen contact met familie, terwijl u dat wel zou willen en u de indruk heeft dat dat goed zou zijn voor de bewoner.

Wanneer u het contact met de familie wilt verbeteren en dit u zelf niet lukt, kunt u een beroep doen op een gespreksbegeleider van Van Goede Huizen.

Hoe werkt gespreksbegeleiding?

De zes stadia van gespreksbegeleiding van Van Goede Huizen

1. U belt het nummer van één van de gespreksbegeleiders:

Heleen Gans: 0628776511 of Ineke Smit: 0614520280.

2. Na de telefonische aanmelding volgt een kennismakingsgesprek met een gespreksbegeleider van Van Goede Huizen waarin u uw probleem kunt uitleggen. U geeft hier tevens aan met welke medewerker of welk familielid u in gesprek wilt. Het kennismakingsgesprek duurt ongeveer 30 minuten.

3. De gespreksbegeleider van Van Goede Huizen heeft vervolgens een gesprek met de medewerker of het familielid waarmee u in gesprek wilt gaan. Ook dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten.

4. De gespreksbegeleider van Van Goede Huizen nodigt beide partijen uit voor een driegesprek. In dit gesprek krijgen beide partijen de gelegenheid om hun situatie en standpunt toe te lichten. De gespreksbegeleider helpt u om met elkaar een oplossing voor het probleem te vinden. Belemmeringen voor samenwerking worden opgeheven en er worden afspraken gemaakt om de communicatie te verbeteren. Het driegesprek duurt ongeveer 1,5 uur.

5. De gespreksbegeleider noteert de gemaakte afspraken uit het driegesprek. Familie en medewerker(s) zullen de komende tijd ervaren of de afspraken werkbaar zijn en of deze resultaat hebben.

6. Na een maand worden de afspraken geëvalueerd. U kunt dan aangeven of u meent dat de afspraken zijn nagekomen en het gewenste effect hebben. Deze evaluatie vindt schriftelijk plaats per e-mail of post. U ontvangt daarvoor een evaluatieformulier.